میاستنی گراویس در سگ هاسکی

هاسکی ۱۷ماهه از یکی از شهر های جنوبی کشور با علایم استفراغ خون آلود، بی اشتهایی،ضعف شدید،زجر تنفسی و سرفه شدید جهت رادیوگرافی ارجاع گردید. در رادیوگرافی ساده قفسه ی سینه و گردن الگوی آلوئولار و برونکیال بخصوص در لوبهای قدامی ریه و همچنین هواخواری (وجود هوا در مری)«فلش قرمز» و بوجود آمدن نشانه نواری یا استریپ «فلشهای سبز»مشاهده گردید«فلش آبی نای را نشان میدهد».پس از ازوفاگوگرافی،باقی ماندن وعدم پاساژ ماده حاجب در قسمت گردنی مری رویت گردید. درتصویر سوم پارگی نای وارتباط غیر طبیعی بین مری و نای مشاهده میگردد. پس از انجام تست خای تکمیلی در بیمارستان دامپزشکی آریا وت بیماری ماینستی گراویس تشخیص داذه شد که یکی از عوارض آن اختلال در سیستم عصبی مری و قطع حرکات پریستالتیک می باشد.
پ ن۱:مشکلات تنفسی به دنبال آسپیره کردن مواد غذایی و آب و نومونیای ناشی از آن بوجود آمده است.
پ ن۲: کانسالت علمی و کار تیمی مراکز درمانی کمک شایانی به تشخیص و درمان می نماید و نشانه بلوغ علمی می باشد